Direct naar content

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is opnieuw gedaald. UWV verstrekte er eind maart 8221, dat waren er 152 minder dan eind februari. Ook het aantal WW’ers met een beroep in de transport & logistiek is verder afgenomen. Het aantal vacatures in die sector is tegelijkertijd fors gegroeid: het afgelopen jaar met 62%. Daar zijn dan ook goede kansen om een baan te vinden. De arbeidsmarkt is er krap en daar komt bij blijvende economische groei naar verwachting voorlopig geen verandering in. Het tekort aan personeel wordt mede veroorzaakt door ontgroening (minder jongeren) en vergrijzing (meer ouderen).

Daling aantal WW-uitkeringen gaat door in maart

UWV verstrekte in Midden-Utrecht eind maart 8.221 WW-uitkeringen. Dat is een afname met 1,8% (-152) ten opzichte van februari dit jaar. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er ruim 4.200 uitkeringen minder (-33,9%). Het zijn er ook minder dan in februari 2020, vlak voor de start van de coronacrisis (-24%). Dat geldt voor de meeste sectoren. Het WW-percentage bleef gelijk en kwam wederom uit op 1,7% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijk WW-percentage bleef eveneens gelijk en kwam de afgelopen maand uit op 2,0% van de Nederlandse beroepsbevolking. Door een hoog aantal vacatures en een laag aantal kortdurende werklozen nam in het vierde kwartaal van 2021 de spanning op de arbeidsmarkt verder toe. De arbeidsmarkt is inmiddels krapper dan voor de coronacrisis.

Landelijk beeld: herstel in deelsectoren transport & logistiek

Tijdens de coronacrisis en gedurende het herstel na de crisis lieten de deelsectoren in de transport & logistiek een verschillend beeld zien. In het personenvervoer (OV, taxi’s en touringcars) en de luchtvaart kromp het aantal werknemersbanen in 2020. In 2021 daalde het aantal werknemersbanen bij deze deelsectoren landelijk verder met respectievelijk -2% en -11%. Bij het goederenvervoer en logistieke diensten nam het aantal banen in 2021 landelijk wel toe, met respectievelijk 5% en 3%. Bij de post- en koerierdiensten bleef de werkgelegenheid in 2021 gelijk. Onzeker is in welke mate de hoge brandstofprijzen het verdere herstel van de sector gaan beïnvloeden.

Midden-Utrecht: in één jaar tijd 62% meer vacatures in transport & logistiek

Het aantal werkzoekenden met een beroep in de transport & logistiek daalde in Midden-Utrecht tussen december 2020 en december 2021 met 42% (tegenover -33% voor alle beroepen). Bij de post- en koeriersdiensten was in 2020 al sprake van een gestage daling in het aantal WW’ers. Veel van de stijgende online aankopen werden door koeriers naar consumenten vervoerd waardoor de vraag naar koeriers toen toenam. Bij de logistieke diensten en het goederen- en personenvervoer zette de daling pas in 2021 in.

In 2021 nam in Midden-Utrecht het aantal openstaande vacatures voor beroepen in de transport & logistiek met 62% (+453 vacatures) fors toe. Het gevolg is dat de spanning op de arbeidsmarkt in deze sector is toegenomen. In het eerste kwartaal van 2022 heeft landelijk bijna 30% van de ondernemers in transport & logistiek personeelstekorten ervaren. Beroepen met voldoende tot goede kansen in Midden-Utrecht zijn onder andere vrachtwagenchauffeur, magazijn- en expeditiemedewerker, belader en bijrijder, heftruckchauffeur en transportplanner.

Achter het stuur

Het WerkgeversServicepunt – waarin UWV en gemeenten samenwerken – helpt werkgevers die op zoek zijn naar personeel. Kosteloos. Onlangs heeft het WSP Midden-Utrecht een Vervoersdag georganiseerd, met onder meer een meet & greet voor werkzoekenden en werkgevers in transport & logistiek.

Stijn Thijssen, senior adviseur werkgeversdiensten bij het WSP: ‘Een aantal van deze werkzoekenden heeft vervolgens een dag meegedraaid bij een vervoersbedrijf of gaat dat binnenkort doen. Zodat zowel zijzelf als de werkgever kunnen zien of het vak iets voor hen is. Anderen zijn inmiddels begonnen met een opleiding tot buschauffeur, met baangarantie. Bij elkaar zijn zo’n tien mensen een vervolgtraject ingegaan met een werkgever. Ja, wie aan de slag wil achter het stuur heeft zeker kans van slagen.’