Direct naar content

De gemeente Utrecht verruimt de mogelijkheden voor werkgevers voor het inzetten jobcoaches. Met jobcoaches kunnen werkgevers passende begeleiding bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee vergroten we de kans op (duurzaam) werk voor mensen die anders moeilijker aan een baan komen. We harmoniseren onze regels met de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Hiermee verminderen we de regeldruk voor werkgevers in de regio en geven we invulling aan een regionale behoefte.

Meer maatwerk voor werkgevers

Met de nieuwe regels komen er meer mogelijkheden voor jobcoaching. Werkgevers kunnen een jobcoach via een externe partij of via de gemeente inzetten. Ook kunnen ze een eigen jobcoach in dienst nemen. Vanaf 1 juni 2022 kunnen ze daarvoor een vergoeding van de gemeente krijgen.  Hiermee voldoen we aan de wens van veel  werkgevers om zelf een partij te kunnen kiezen of een interne jobcoach in dienst te nemen. Werkgevers kunnen terecht bij het Werkgeverservicepunt Midden-Utrecht meer informatie.

Actieagenda Banenafspraak

De verruiming van de regels voor jobcoaching vormt in Utrecht een onderdeel van de actieagenda Banenafspraak. Met deze actieagenda zetten we extra maatregelen in om zoveel mogelijk drempels weg te nemen en mogelijkheden te creëren voor inwoners en werkgevers. Dit doen we door te zorgen voor passend werk, met meer ruimte voor ontwikkeling, coaching en training. Daarnaast richten we ons op het verhogen van het aantal plaatsingen binnen de Banenafspraak. We voeren de actieagenda Banenafspraak uit samen met werknemers, werkgevers en (contract)partners in de stad en in de regio.