Direct naar content

De personeelstekorten in de detailhandel zijn voelbaar. Hierdoor zijn er al bedrijven die hun openingstijden versmallen of filialen sluiten om het personeel beter te verdelen over vestigingen. De verwachting is dat werkgelegenheid in de detailhandel tot 2024 verder zal groeien. Dit biedt ook in de regio Midden-Utrecht baankansen in detailhandelberoepen waar minder opleiding wordt gevraagd, zoals voor vakkenvullers, kassamedewerkers en kledingverkopers.

Krapte in korte tijd flink gestegen

Na de coronajaren is de krapte in de detailhandel in korte tijd flink gestegen. De sector bleek op salaris moeilijk te kunnen concurreren met andere sectoren. Ruim één derde van de bedrijven in de detailhandel ervaart belemmeringen door tekort aan personeel. Dit tekort is breed en naast specifieke verkoopsegementen als bouwmarkten, optiekzaken en electronicawinkels worden ook generieke segmenten als kleding- en schoenenwinkels, drogisterijen en supermarkten erdoor getroffen.

64b68bce2ecdc
Ontwikkeling openstaande vacatures detailhandel Midden-Utrecht 2019-2023 (kwartaal 1)

Verwachte groei

Het totaal aantal openstaande vacatures in de detailhandel groeide in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht in de jaren 2019-2022 met 25%. Naar verwachting zal de totale werkgelegenheid in de detailhandel tot 2024 verder groeien. De ontwikkeling van het totaal aantal vacatures verschilt echter per regio. Zo wordt verwacht dat het aantal werknemersbanen in Limburg wat zal dalen tot en met 2024. Demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening zorgen voor een krimp van de bevolking. Dat maakt dat ook in andere krimpregio’s zoals Friesland, Drenthe, Achterhoek en Zeeland de banengroei zeer beperkt zal zijn. In andere regio’s wordt juist een relatief sterke banengroei tot 2024 verwacht. Het gaat om economisch sterke (Rand)stedelijke gebieden als Groot-Amsterdam en Utrecht. In deze regio’s groeit bovendien de bevolking.

64b68f7bf3187

Specifieke banen met groeipotentie

Een aantal ontwikkelingen in de sector detailhandel op een rijtje:

  • Bijna de helft van de werknemersbanen in de detailhandel komt voor in winkels waar hoofdzakelijk voedingsmiddelen worden verhandeld. De totale werkgelegenheid in supermarkten stijgt echter, terwijl het aandeel voedingsspeciaalzaken gelijk blijft. Concurrentie en vergrijzing spelen hierin een belangrijke rol.
  • In de non-foodsegmenten is de stijging van het aantal werknemersbanen het grootst bij pure webwinkels. Maar ook doe-het-zelf winkels hebben het aantal werknemersbanen in de afgelopen jaren zien groeien.
  • De groei van grote winkelbedrijven ten koste van kleine ondernemingen zet door. Ook vullen steeds meer internationale ketens het straatbeeld.
  • Tot slot zien we een verschuiving van de vraag van verkopers naar logistieke krachten. Eén van de oorzaken is het toenemende gebruik van zelfscankassa’s.

Oriënteren op een overstap naar de detailhandel

Het grote aantal openstaande vacatures binnen de detailhandel biedt bijvoorbeeld kansen voor werkzoekenden afkomstig uit minder kansrijke beroepen. Uit recent onderzoek van UWV blijkt dat bijna de helft van de werkgevers in de detailhandel aangeeft dat deze vier vaardigheden de komende vijf jaar belangrijker worden:

  • Vakkennis: affiniteit hebben met de producten en materialen, kennis van koop- en consumentengedrag en de doelgroep
  • Digitale vaardigheden: kassasystemen, personal digital assistants (pda’s) of tablets om voorraad te checken
  • Klantgerichtheid: de klant netjes bejegenen, aanvoelen wat hij/zij (niet) wil en het ‘creëren van beleving’
  • Probleemoplossend vermogen: achter de ‘problemen’ van de klant weten te komen en hiervoor een oplossing creëren. Dit geldt ook voor klantenservicemedewerkers en medewerkers in het magazijn of in de bezorging. Medewerkers moeten kunnen anticiperen en kunnen ‘meedenken’ met het proces

Herkenbaar

Marina Lobanovic, adviseur werkgeversdiensten bij het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht, herkent de ontwikkelingen rond krapte en vacaturegroei. Werkgevers in de detailhandel kloppen regelmatig aan bij het WSP, waarin UWV en gemeenten samenwerken, met de vraag om hulp bij het vervullen van vacatures. ‘Zo hebben we de afgelopen periode nog een grote warenhuisketen kunnen helpen die een vestiging opende in Utrecht. We hebben geïnteresseerde werkzoekenden kunnen voorstellen, en enkele van hen zijn er nu tot tevredenheid van beide partijen aan het werk als winkelmedewerker.’

‘Het gaat er in de detailhandel bij veel functies inderdaad om dat mensen gemotiveerd zijn en over de juiste vaardigheden beschikken,’ zegt Lobanovic. ‘Een vakdiploma is lang niet altijd een vereiste. De warenhuisketen vroeg bijvoorbeeld van mensen dat ze goed Nederlands of Engels spraken en keek verder naar de juiste skills. Bij indiensttreding kregen ze vervolgens nog een interne training.’De UWV publicatie Detailhandel in Beeld geeft inzicht in de personeelstekorten in de detailhandel en de ontwikkelingen in de sector.