Direct naar content

Heeft u ook wel eens vragen over verzuim en begeleiding, langdurige arbeidsongeschiktheid bij een van uw werknemers, wachttijd-regeling, deskundigenoordeel, WIA aanvragen, et cetera? Ofwel, de Wet Verbetering Poortwachter. Bespreek uw casuïstiek met ons op donderdag 20 juni om 9:30 tijdens deze online sessie “met elkaar en voor elkaar”, met deelname van arbeidsdeskundigen van UWV, afdeling Sociaal Medische Zaken.

Voor wie?

Voor medewerkers binnen uw organisatie die zich bezighouden met de Wet verbetering Poortwachter. Wees welkom om met elkaar het gesprek aan te gaan! Let op: houd het anoniem. Noem dus GEEN namen of persoonsgegevens van de werknemers die het betreft. Let op: Dit betreft een sessie expliciet voorwerkgevers en niet voor commerciële doeleinden (acquisitie) of vaktechnische vragen.

Klik hier om u aan te melden

Heeft u interesse in kennissessies over andere onderwerpen?
Meld u aan voor het kennisfestival en ontvang uitnodigingen.