Direct naar content

UWV en de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) bieden op dinsdagmiddag 15 juni 2021 een speciaal webinar aan voor werkgevers (HR-professionals en P&O-adviseurs). Dit webinar, waar u kosteloos aan kunt deelnemen, begint om 16.00 uur en zal één uur duren. Centraal hierin staan de regelingen die werkgevers kunnen helpen om (meer) mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Ervaring leert dat instrumenten als proefplaatsing, Jobcoaching, de no-riskpolis, voorzieningen en de loonkostensubsidie niet bij elke werkgever bekend zijn. Betsie Gerrits, hoofd werkgeversdienstverlening bij UWV WERKbedrijf, licht daarom tijdens dit webinar deze regelingen toe. Daaropvolgend krijgt u veel ruimte om vragen te stellen, aan zowel UWV als AWVN. Namens UWV zullen onder andere Betsie Gerrits, Ronald van Zijp (hoofd Voorzieningen en Re-integratiemiddelen) en Luc Verhaak (producteigenaar) de vragen beantwoorden.

Heeft u belangstelling dan kan u zich voor dit webinar aanmelden via de website van de AWVN. Nadat u zich via het aanmeldformulier heeft ingeschreven, ontvangt u een toegangslink. Werkgevers die nog geen account bij de AWVN hebben, kunnen zich via een tijdelijk account registreren.