Direct naar content

‘Kijk naar de mens áchter de mens. Peter Boonstra, teammanager bij GGD regio Utrecht, is er heel duidelijk in: ‘Denk in mogelijkheden’. ‘Precies wat WGSP Lekstroom voor ogen heeft’, vult accountmanager Orçun Yürümez van WGSP Lekstroom aan.

WGSP Lekstroom benaderde Peter of GGD regio Utrecht werk had voor een werkloze longarts uit Syrië met een bijstandsuitkering. Orçun: ‘Zijn Syrische artsendiploma is in Nederland echter niet voldoende, maar ‘wij denken bij het WGSP “waar een WIL is, is een weg” en deze longarts met zijn sterke wil en passie voor de gezondheidszorg zou goed passen bij GGD regio Utrecht.’

Peter wilde graag met de longarts praten: ‘Ik denk in wat er wél mogelijk is en kijk vooral naar competenties. We hadden toen geen plek, maar hij bleef in mijn gedachten. Wat kon ik voor hem doen?’ Een half jaar later had Peter een plek. ‘Het bleek een goede match. Met ondersteuning vanuit onze directie en WGSP Lekstroom hebben we hem voor 6 maanden een werkervaringsplek kunnen aanbieden. We werken hem nu in als assistent. Het is fijn om hem in het team te hebben met zijn kennis als arts en zijn een enorme inzet en doorzettingsvermogen! Passie heeft hij zeker: in 20 dagen heeft hij zelfstandig 300 nieuwe Nederlandse woorden geleerd!’

De samenwerking leidde tot een jaarcontract voor de longarts en de afspraak om met certificaten te werken aan zijn verdere scholing.

Insluiten, niet uitsluiten

Het spreekt Peter aan ‘dat WGSP Lekstroom bedrijven benadert om mensen te helpen om te kunnen meedoen in de samenleving. Onze organisaties willen de inwoners in onze gemeente ondersteunen en in hun kracht zetten.’

Peter vervolgt: ‘GGD regio Utrecht wil graag haar steentje bijdragen om mensen een kans te geven. Als GGD zijn we er voor alle inwoners. Om dat goed te kunnen doen, willen we ook GGD-medewerkers met verschillende achtergronden en willen we meer diversiteit in onze organisatie. Dit vraagt van iedereen flexibiliteit, creativiteit en inzet. Dat is een keuze die we bij GGD graag maken. Eens iets anders kiezen dan wat voor de hand ligt. Iedereen verdient een kans, want we willen in onze organisatie mensen insluiten, niet uitsluiten. Door andere talenten en achtergronden toe te voegen aan de expertise van GGD. Een goede mix van jong/oud, ervaren/ niet ervaren, man/ vrouw en verschillende achtergronden geeft mogelijkheden en nieuwe inzichten.’

Opleiden als taak

Volgens Orçun is goede begeleiding essentieel om iemand op te leiden en te ondersteunen. ‘Maar, zegt Peter, ‘vaak hoor je dat iemand opleiden meer tijd kost dan dat het oplevert. Dan moeten we kijken naar de manier waaróp we iemand opleiden. Veel opleiders willen alles zelf doen en durven geen ruimte te geven om zelf iets te laten ontdekken. Ik zie graag dat werknemers van 50 jaar en ouder de taak op zich nemen om anderen op te leiden. Ouderen hebben zoveel kennis en ervaring! Bij GGD willen we kennis overdragen en nieuwe mensen blijven opleiden. Door bijvoorbeeld scholieren al warm te maken voor GGD met snuffelstages of door een werkervaringsplek via WGSP Lekstroom als opstapje te bieden.’