Direct naar content

Eind 2020 ging de pilot van HalloWerk van start bij Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht en gemeente Utrecht. En nu al zijn de eerste vier kandidaten aan het werk bij werkgevers die meedoen. Bovendien zijn er al 31 ‘HalloMatches’, werkzoekenden en werkgevers die elkaar hebben gevonden via het platform. 31 kandidaten die al ver zijn in het proces op weg naar regulier werk, een proefplaatsing, traject met baangarantie of scholing. Een veelbelovende start!

HalloWerk is een online matchingsplatform dat werkzoekenden van gemeenten en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. Via zelfservice, waar mogelijk, en met ondersteuning van de gemeente, waar nodig. HalloWerk is, naast nu in Utrecht, al actief in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

De kracht van HalloWerk

Faye Benmohamed en Stephanie Koopman, beide bedrijfsadviseur bij WSP Midden-Utrecht vertellen over hun eerste ervaringen.

Faye: “Ik geloofde eigenlijk vanaf het begin al in het concept van HalloWerk. Ik denk altijd graag mee over de rol van het WSP bij het vinden van geschikte vacatures, ervaringsplekken of leertrajecten voor mensen met een kleine of grote afstand tot de arbeidsmarkt. Veel van de kandidaten die wij helpen zijn behoorlijk zelfredzaam en digitaal vaardig. Die kunnen zonder al te veel begeleiding van ons aan de slag en moeten eigenlijk gewoon rechtstreeks met werkgevers in gesprek kunnen gaan. Andere kandidaten hebben juist heel veel begeleiding nodig. Toen we aan de slag gingen met HalloWerk dacht ik: Dit is toch ideaal! Nu kunnen mijn kandidaten die hiervoor geschikt zijn zelf in contact komen met werkgevers en heb ik meer tijd over voor de kandidaten die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben en mij echt nodig hebben.”

Stephanie: “HalloWerk heeft zich nu al bewezen. Vacatures die we eerst alleen ‘doorschoven’ richting werkmatchers, zijn nu direct voor werkzoekenden zichtbaar en ze kunnen direct reageren. Werkgevers idem dito; die kunnen direct een vacature plaatsen, zonder tussenkomst van ons. Het gaat dus makkelijker en sneller.”

(foto’s Faye Benmohamed (boven) en Stephanie Koopman , bedrijfsadviseurs WSP Midden-Utrecht)

Faye Benmohamed
Faye Benmohamed, bedrijfsadviseur WSP Midden-Utrecht

Werkgevers in de voorhoede

Faye: “Ook aan de aanbodkant, de werkgevers, maken we een selectie, vooral tijdens de pilot. We kijken naar werkgevers die al gewend zijn om zelf op zoek te gaan naar personeel, zelf vacatures kunnen schrijven en plaatsen. Dan kom je al snel uit bij uitzendbureaus en HR-mensen van wat grotere bedrijven.”

Stephanie: “We zien dat het nu vooral in de logistieke branche erg aanslaat, zowel aan de kant van werkgevers als werkzoekenden. Opdrachtgevers in de logistiek zijn gewend om zelf personeel te werven; er zijn nu eenmaal ook veel vacatures te vullen. En het soort banen waarvoor ze werven eist ook behoorlijk zelfstandige, fitte en vaardige mensen. Beide groepen passen dus uitstekend binnen het concept HalloWerk.”

Faye: “We gaan het natuurlijk ook beschikbaar maken voor bredere groepen, bijvoorbeeld kleine mkb-ers. Met de meeste werkgevers die we spreken hebben we het al even over HalloWerk. Binnen niet al te lange tijd willen we ook die werkgevers, die minder ervaring hebben met personeel werven, gaan trainen, bijvoorbeeld in het schrijven van goede vacatureteksten. Maar dat is voor straks. Eerst met deze groep verder en waar nodig het platform verder verbeteren.”

Positieve reacties van werkgevers

Stephanie: “Ik krijg veel positieve reacties van werkgevers, bijvoorbeeld Teamflex, Olympia en AMP. Ze steken er eerst wat tijd en energie in, maar daarna hebben ze er bijna geen omkijken meer naar. Ze kunnen, op momenten dat het hen uitkomt, kijken of er reacties zijn op hun vacatures en of er nog nieuwe interessante profielen op staan. Het is voor uitzendbureaus en intermediairs een handig kanaal, naast de kanalen die ze al hebben. Maar ik sprak laatst ook een klein bedrijf over een vacature en bedacht: ‘hé, jouw vacature kan ook gewoon in HalloWerk’. Dus het breidt zich wel steeds meer uit.”

Wilt u als werkgever meer weten over de mogelijkheden van HalloWerk voor uw organisatie. Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs. Kijk ook op de site van HalloWerk voor meer informatie

Stephanie Koopmans, bedrijfsadviseur WSP Midden-Utrecht
Stephanie Koopmans, bedrijfsadviseur WSP Midden-Utrecht
Neem contact op met een bedrijfsadviseur

Cijfers HalloWerk maart 2021

  • Kandidaten in begeleiding: 154
  • Deelnemende werkgevers: 22
  • Openstaande vacatures: 44
  • HalloMatches: 31
Lees ook: ervaringsverhaal 'Teamflex en HalloWerk'