Direct naar content

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht daalde in februari met 3,7%. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen fors lager (-33,2%). Personeelstekorten doen zich voor in vrijwel alle sectoren. De corona-uitbraak en de tekorten in andere sectoren heeft de al bestaande tekorten aan personeel in de zorg verscherpt. Het aantal werknemersbanen in de sector zorg is in 2021 verder toegenomen, terwijl het aantal WW’ers met een zorgberoep verder afnam. Er liggen dus veel kansen voor mensen die geïnteresseerd zijn in een baan in de zorg.

Daling aantal WW-uitkeringen gaat in februari door

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is in februari 2022 verder afgenomen en kwam uit op 8.373 (-3,7%). De dalende trend werd daarmee voortgezet. De regio liep hiermee in de pas met de rest van Nederland: landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen in februari met 2%. Die landelijke daling was daarmee wel minder sterk.

De afname van het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht deed zich voor in 16 van de 20 bedrijfssectoren. Enkel in de voeding- en genotmiddelenindustrie, landbouw, financiële diensten en bij de overheid nam het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand toe. Het ging hier echter om zeer kleine aantallen. Het WW-percentage kwam deze maand uit op 1,7% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage kwam de afgelopen maand uit op 2,0% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Krapte in zorg & welzijn blijft hoog

Voor werkgevers in zorg & welzijn is het in Midden-Utrecht nog steeds heel moeilijk om voldoende geschikt personeel te vinden. Hoewel het erop lijkt dat er nog steeds personen geïnteresseerd én beschikbaar zijn voor deze sector, is het aantal vacatures nog steeds hoog. Het aantal WW-uitkeringen in zorg & welzijn neemt al vanaf juni 2020 af. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-gerechtigden dat afkomstig is uit deze sector in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht afgenomen met ruim een vijfde. De beste kansen in zorg & welzijn zijn er voor werkzoekenden met minimaal een startkwalificatie.

Beperken van personeelskrapte in de zorg

In 2020 ontstonden diverse initiatieven, zoals ‘Extra handen in de zorg’ en ‘Coronabanen in de zorg’ om snel extra mensen voor de zorg te mobiliseren. Daarnaast liepen al andere inspanningen die waren gericht op het boeien, binden en behouden van personeel in de zorg. Deze zijn onder meer beschreven in de UWV-publicatie 27 oplossingen voor personeelstekorten. Denk aan ruimte voor professionele ontwikkeling, aandacht voor vitaliteit, uitbreiding van het aantal uren, anders organiseren van het werk en het inzetten van ondersteunende zorgtechnologie. Dit zou niet alleen tot het verminderen van administratieve lasten kunnen leiden, maar ook tot het verlichten van de werkdruk in het algemeen. Deze en andere oplossingen die in de publicatie worden aangereikt, blijken inmiddels voor veel werkgevers zeer helpend te zijn. Ook voor werkgevers in de zorg.

Oriënteren op de zorg?

Voor wie een opleiding overweegt in de zorg, of voor wie wil overstappen vanuit een ander beroep, is dit dus het goede moment. Ellen Bijl, adviseur werkgeversdiensten bij het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht, weet in welke zorgberoepen de baankansen groot zijn. ‘Doktersassistenten, tandartsassistenten en Verzorgenden IG worden veel gevraagd, net als mensen in de kraamzorg en de kinderopvang. Ook in de gehandicaptenzorg liggen veel mogelijkheden. En laat je niet afschrikken als je niet de juiste opleiding hebt. Er is heel veel mogelijk aan om- en bijscholing. Het Leerwerkloket kan je informeren en de weg wijzen. Dat kost niets.’

Wil je je vrijblijvend oriënteren op de zorg, of ontdekken of de zorg überhaupt iets voor je is? Van 14 tot en met 19 maart vindt de Ontdekdezorg week plaats. Tot en met komende zaterdag worden er uiteenlopende kennismakingsactiviteiten georganiseerd in de zorg, ook in de provincie Utrecht. Allerlei grote werkgevers doen mee, van ziekenhuizen tot gehandicaptenzorg, zie www.utrechtzorg.nl. Maar kennismaken kan ook nog op een later moment. Hou de activiteitenagenda op de website van Utrecht Zorg in de gaten.

Nieuwsflits UWV februari 2022 - Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht (download pdf)