Direct naar content

Op woensdag 10 januari is feestelijk van start gegaan: Proeftuin Kinderopvang, een voorschakeltraject voor werkzoekenden die zich graag laten opleiden tot groepshulp kinderopvang, met de mogelijkheid om door te groeien naar pedagogisch medewerker. In aanwezigheid van wethouder Eelco Eerenberg (gemeente Utrecht, onderwijs) en alle stakeholders startte een groep van veertien studenten met een ‘openbare les’.

_1120839-2
Wethouder Eelco Eerenberg en enkele deelnemers aan Proeftuin Kinderopvang

In vijftien weken worden de studenten klaargestoomd tot groepshulp kinderopvang. Het traject is toegankelijk voor alle inwoners van de regio Midden-Utrecht, maar is in het bijzonder geschikt voor anderstaligen en leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). De opleiding is duaal (werk en taal) en bestaat uit een stage (twee dagen per week) en opleiding (tweeënhalve dag per week), waarin niet alleen het vak groepshulp kinderopvang wordt onderwezen, maar ook zaken als werknemersvaardigheden en de Nederlandse taal en cultuur. Na deze vijftien weken krijgen de studenten een certificaat waarmee zij direct aan de slag kunnen als groepshulp. Het voorschakeltraject biedt ook toegang aan een eventueel vervolg, de mbo-opleiding tot pedagogisch medewerker.

_1120834

Deelnemende organisaties

Proeftuin Kinderopvang is tot stand gekomen door samenwerking van WSP Midden-Utrecht, gemeente Utrecht, Leerwerkloket Utrecht, Platform Kinderopvang Midden-Utrecht en Brancheorganisatie Kinderopvang. Het onderwijs wordt verzorgd door verschillende partijen. NCB Opleidingen is verantwoordelijk voor de taal- en cultuurcomponent van de opleiding. ROC Midden-Nederland en MBO-Utrecht verzorgen de vakinhoudelijke onderdelen. De studenten lopen stage bij verschillende leerwerkbedrijven kinderopvang in de regio Midden-Utrecht.

_1120851
(Leerwerkloket Utrecht) en Eelco Eerenberg (wethouder onderwijs, gemeente Utrecht)

Achtergrondinformatie Proeftuin Kinderopvang

Kinderopvang Werkt! publiceerde een interview met twee van de vele trekkers van dit project, Rachida Akani (bedrijfsadviseur bij WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht) en Farida Amidouche, vormgever en aanjager leerwerktrajecten bij Leerwerkloket Utrecht. In het artikel vertellen zij over de totstandkoming van Proeftuin Kinderopvang en geven zij meer verdieping. Kinderopvang Werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

Lees: WerkgeversServicepunt en Leerwerkloket starten pilot met groepshulp
_1120821
Eelco Eerenberg

Proeftuin Kinderopvang is een van de mogelijke antwoorden op het tekort aan personeel binnen de kinderopvang. Het voorschakeltraject sluit naadloos aan bij het Ontwikkelpad kinderopvang, een initiatief van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Midden-Utrecht is dan ook een van de arbeidsmarktregio’s die actief de mogelijkheden van het Ontwikkelpad verkent. De leerlijn van het Ontwikkelpad wordt gebruikt in de pilot.

Meer over het Ontwikkelpad kinderopvang

WSP Midden-Utrecht publiceerde in mei over het tekort aan werknemers in de kinderopvang, de (te) hoge werkdruk en een van de mogelijke oplossingen: het opleiden van zij-instromers.

Lees: 'Meer medewerkers in de kinderopvang is hard nodig'