Direct naar content

Ton Heerts, bestuurlijk verbinder voor de regionale mobiliteitsteams, bracht op 31 mei een werkbezoek aan het mobiliteitsteam Midden-Utrecht. Daar liet hij zich informeren over hoe het mobiliteitsteam werkgevers en mensen die (bijna) werkloos zijn, kan helpen.

In het mobiliteitsteam Midden-Utrecht werken gemeenten, UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties, S-BB en onderwijs intensief samen om werkgevers en werkzoekenden (of hen die dat dreigen te worden) te helpen. Liefst van werk naar werk. Het team wordt gevormd door mensen die in het dagelijks leven bij de betreffende arbeidsmarktpartners in de regio werkzaam zijn.

Hoe werkt het?

De werkwijze is dat de samenwerkende partners hun eigen doelgroepen via reguliere dienstverlening helpen, en als dat niet lukt het mobiliteitsteam inschakelen. Daar worden de casussen besproken en samen zoeken de partners naar passende oplossingen. Denk aan het inzetten van scholing samen met een van de onderwijspartners of het initiëren van uitleen van tijdelijke medewerkers aan een andere werkgever.

Samenwerking verloopt goed

Heerts, naast bestuurlijk verbinder voor de regionale mobiliteitsteams ook burgemeester van Apeldoorn, liet zich door de arbeidsmarktpartners in Utrecht informeren over de ervaringen en de resultaten tot nu toe. Utrecht was een van de eerste regio’s met een mobiliteitsteam. Vincent van Veen, onafhankelijk coördinator van het Team: “Vorig najaar hebben we hier in de regio al de handen ineen geslagen. De samenwerking loopt hier behoorlijk goed, we zijn al best ver, zeker vergeleken met andere regio’s.” Veel partners op de Utrechtse arbeidsmarkt werken al langer samen op mobiliteitsvraagstukken. Daar hebben we nu met z’n allen profijt van.”

Van werk naar werk

Het mobiliteitsteam illustreerde tijdens het werkbezoek aan de hand van drie praktijkvoorbeelden hoe de samenwerking leidt tot succesvolle van-werk-naar-werk trajecten. Zo kreeg Heerts te horen hoe een kleine restaurantketen in Utrecht aan de bel trok: personeel zat werkloos thuis. Door een webinar-op-maat van de samenwerkende organisaties kwam een deel van de oproepkrachten weer aan het werk. En dankzij de begeleiding van het mobiliteitsteam werkt een hulpkok nu fulltime bij de GGD. Zo draagt het mobiliteitsteam bij aan nieuwe kansen voor mensen die geraakt worden door de coronacrisis.

Heerts ging ook in gesprek met bestuurders van de samenwerkende partijen, over onder meer kansen en belemmeringen die betrokkenen ervaren, en over het mobiliteitsteam als vliegwiel voor samenwerking in de regio.

Meer weten?

Meer weten over wat het regionaal mobiliteitsteam kan doen? Kijk op: Midden-Utrecht Werkt Door

[Fotograaf: Erik Kottiers]

RMT