Direct naar content

NB Dit evenement wordt verplaatst naar een nieuwe datum. Mail naar samenschuldenvrij@utrecht.nl om op de hoogte gehouden te worden

Beste werkgever, of geïnteresseerde lezer,

Graag nodigen we je uit voor het Webinar ‘Werknemers met schulden’. Dit Webinar staat in het
teken van de impact van de corona crisis op geldzorgen en schulden van (mogelijk ook jouw)
werknemers. Daarnaast wisselen we in verschillende deelsessies concrete handreikingen en tips uit
om jou als werkgever te ontzorgen in het bieden van hulp aan jouw werknemers.

Waarom dit Webinar?

In Utrecht hebben zo’n 14.000 tot 35.000 huishoudens problematische schulden. We verwachten dat
dit aantal flink toeneemt, ook door de coronacrisis, Helaas zien we al jaren dat juist de mensen die
hulp en ondersteuning nodig hebben, moeite hebben dit te vragen of niet weten waar ze terecht
kunnen. We bereiken dus maar een klein deel.

Wist je dat een groot deel van de werknemers ook schulden heeft? Uit onderzoek van het Nibud
(2017) weten we dat 62% van de werkgevers te maken heeft met werknemers met financiële
problemen, 46% ziet regelmatig loonbeslagen voorbij komen. Werkgevers kunnen dus een
belangrijke signalerende rol hebben. Daarnaast levert het ondersteunen van werknemers met
schulden ook wat op. Geldstress heeft namelijk ook veel invloed op het functioneren op de
werkvloer. Juist het (snel) ondersteunen van uw werknemer levert dus veel op; rust, stabiliteit en het
werken aan een oplossing.

Programma

09.00: Opening en context: impact corona op geldzorgen op de werkvloer
Door lector vroegsignalering Tamara Madern en Wethouder Werk en Inkomen Linda Voortman.
09.15: In gesprek met verschillende werkgevers (o.a. PostNL)
over de vraag: “Wat kun je als werkgever doen aan schulden op de werkvloer?
09.40 – 10.10 Uit elkaar in 3 parallel sessies;
1. Als werkgever goed samenwerken met deurwaarders: hoe doe je dat? (I.s.m. deurwaarders)
2. Vroeg signaleren en hulp bij financiële vragen (i.s.m. Geldfit / Nationale Schuldhulproute)
3. Goed afscheid nemen van personeel: wat is er regionaal mogelijk om werknemers te begeleiden
van werk naar werk? (i.s.m. het Werkgevers Service Punt regio Utrecht).
10.15 Afsluiting en vooruitblik (daarna de ‘informele nazit’ voor eventuele vragen)

Aanmelden

Aanmelden is verplicht, door voor 7 januari te mailen naar samenschuldenvrij@utrecht.nl.
Begin januari ontvang je van ons meer informatie over het definitieve programma. Je kunt je dan ook
inschrijven voor een van de parallelsessies. Hierna ontvang je informatie om jouw deelname aan het
online webinar zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. Deelname is gratis.

Samenwerking van werkgevers

De bijeenkomst is een vervolg op de samenwerking van werkgevers in onze stad rondom schulden.
Rabobank Utrecht, McDonald’s Utrecht, Hogeschool Utrecht en de gemeente Utrecht nodigen je hier
voor uit. De samenwerking is onderdeel van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij.
Tot de 14e!
Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie
Rabobank Utrecht, McDonald’s, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht